Vybraná projekční činnost v roce 2012

OPRAVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A ÚPRAVA GPK

Zákazníci:

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., Litoměřice

SŽDC, s.o.

TRAIL SERVIS a.s.

 

Realizované zakázky:

Projektové práce - návrh směrových a sklonových poměrů GPK, popř. včetně pročištění kolejového lože.

 

Seznam realizovaných objektů:

- TSO Bílina_České Zlatníky 2.TK

- TSO KRÁSNÝ JEZ – HORNÍ SLAVKOV km 0,203-5,642 – I. ETAPA

- Oprava koleje v úseku km 138,603-140,835 Karlov pod Ještědem – Liberec – Horní Růžodol

 

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI ÚSTÍ n.L. - CHEB

Zákazník:

SŽDC, s.o.

 

Realizovaná zakázka:

Projektová dokumentace - úprava GPK, sanace a TSO výhybek na traťových úsecích.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Klášterec - Hájek

- Hájek - K. Vary

- Hájek - K. Vary - sanace spodku Dalovice

- Karlovy Vary - Chodov

- Nové Sedlo - Sokolov

- Nové Sedlo - Sokolov - rekonstrukce výhybek N. Sedlo

- Sokolov - Dasnice

- Dasnice - Kynšperk

- Kynšperk - Cheb

- Kynšperk - Cheb - Rekonstrukce výh. Nebanice

 

REKONSTRUKCE TRATI AŠ - STÁTNÍ HRANICE SRN

Zákazník:

SŽDC, s.o. Praha

 

Realizovaná zakázka:

V rámci akce je navržena rekonstrukce výhybek na obou zhlavích žst, rekonstrukce nástupiště a zřízení staničního zabezpečovacího zařízení a tím související rekonstrukce návazných zařízení.

 

 

 

REKONSTRUKCE MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Zákazníci:

převážně f. Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizovaná zakázka:

Směrové a výškové řešení koleje v prostoru rekonstruovaných mostních objektů včetně návrhu opracování měněných mostnic na konstrukci.

 

Seznam realizovaných objektů:

- PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ STAVEB-PROJEKTY STAVEB PRO OPRAVU MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ÚSEKU KRÁSNÝ JEZ-km 5,565 ODBOČKA LEGIOS - OBJEKT I - MOST V km 0,907

- PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEB MOST V KM 14,280 - OBJEKT I

- M. Lázně – K. Vary – OPRAVA OCELOVÉHO MOSTU V km 25,563

- Oprava mostu v km 8,406 ( výměna mostnic ) trati Sokolov - Kraslice

- OPRAVA MOSTU V km 14,280 TÚ 0661 - OPRAVY OBOU PŘEDPOLÍ MOSTU VČETNĚ ODVODNĚNÍ

 

 

OPRAVY PROPUSTKŮ A MOSTŮ

Zákazník:

převážně SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizované zakázky:

Předmětem zakázek byl projekt opravy jednotlivých propustků a mostů, zejména zděné konstrukce, sanace zdiva a trasy odvodnění.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Oprava propustku v km 205,610, TÚ 0581 Žatec - České Zlatníky

- Propustek v km 28,412 – Objekt III Traťový úsek č. 0651 Úpořiny – Lovosice

- Oprava propustku v km 3,171 TÚ 1181 Rumburk – Sebnitz (DBAG)

 

LOVOSICE – AREÁL LOVOCHEMIE, STATICKÁ KOLEJOVÁ VÁHA

Zákazník:

PREOL, a.s.

 

Realizovaná zakázka:

Předmětem zakázky bylo vyhotovení projektu statické kolejové váhy v průmyslovém areálu Lovochemie, a.s.

 

REKONSTRUKCE ZASTÁVKY TANVALD - ZASTÁVKA NA TRATI LIBEREC - TANVALD

Zákazník:

SŽDC, s.o., Praha

 

Realizovaná zakázka:

Přípravná dokumentace - navržení nového nástupiště

 3via, s.r.o. - internetový marketing