Vítejte na stránkách společnosti H-PRO spol. s r.o.

Specializujeme se zejména na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravních staveb konkrétně na stavby železniční, dále servisní geodetickou činnost a geodetickou činnost v investiční výstavbě.

 

Podíleli jsme se:

DVOUKOLEJNÁ TRAŤ Z LITOMĚŘIC DO ÚSTÍ NAD LABEM JE JIŽ BEZ OMEZENÍ

- PŘES 16 % TRATI. Ze čtyřiadvacetikilometrového úseku dvoukolejné trati se modernizace dotkla vybraných částí kolejí v souhrnné délce přes osm kilometrů

 

Hlavním důvodem modernizace vybraných úseků na čtyřiadvacetikilometrové trati byly špatné parametry oblouků a zvýšení traťové rychlosti. Stavbaři ze závodu kolejových staveb odstranili propady rychlosti jednak úpravami GPK a stavu železničního svršku, a také zavedením rychlostního profilu V130 přepočtem stávajících parametrů. Kromě kolejářů se na stavbě významnou měrou podíleli také naši mostaři a středisko elektrostaveb.

Krátký úsek, hodně mostů...

Modernizace zahrnovala zejména výměnu železničního svršku v celkové délce přes osm kilometrů a na základě geotechnického průzkumu v  určitých úsecích také sanaci železničního spodku a  regeneraci odvodnění. „Pro obnovu kolejí jsme použili na více než pěti kilometrech nový materiál a  na asi třech kilometrech regenerovaný,“ upřesňuje rozsah prací vedoucí projektu Martin Počta. Mostaři během stavby zrekonstruovali devět mostů. Jednalo se především o úpravu izolací, říms a zábradlí pro zajištění volného, schůdného a manipulačního prostoru. Délka mostů je od šesti do deseti metrů. V  rámci projektu stavbaři zrekonstruovali dva železniční přejezdy v  Žalhosticích a  vyměnili přes osmdesát stožárů trakčního vedení, nejvíce v úseku mezi Sebuzínem a Ústím nad Labem.

Ke zvýšení propustnosti a funkce zabezpečovacího zařízení na trati nově slouží obousměrný autoblok, který nahradil jednosměrný autoblok v  devítikilometrovém úseku Velké Žernoseky – Sebuzín.

Souběh investičních akcí na kolejích i silnici

Stavební práce byly rozděleny do tří etap a šesti jednokolejných výluk, jejichž délka byla zpravidla měsíc. V první etapě stavbaři zmodernizovali části trati v úseku Velké Žernoseky – ebuzín. Druhá, nejnáročnější etapa představovala rekonstrukci první traťové koleje v délce čtyř kilometrů mezi litoměřickým dolním nádražím a Velkými Žernoseky. Za pouhý měsíc museli kromě rekonstrukce svršku a spodku opravit také dva přejezdy a šest mostů. Byl to boj s časem i prostorem. Převážná část stavby se totiž nacházela přímo ve městě. V tu dobu byl v Litoměřicích navíc uzavřen Tyršův most, po kterém vede frekventovaná silnice první třídy,“ vzpomíná na nejnáročnější část projektu hlavní stavbyvedoucí Jiří Kneifl. V poslední, třetí etapě, která skončila 7. července 2016, byl zmodernizován úsek Sebuzín – Ústí nad Labem - Střekov.

REKONSTRUKCE STANIČNÍCH KOLEJÍ A VÝHYBEK V ŽST STRAKONICE

Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o., Stavební správa Západ

 

Doba výstavby: 04/2014 – 12/2015

 

Hlavním cílem projektu bylo především zvýšení technických parametrů železniční stanice. Týkalo se to zejména rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví a komplexních změn konfigurace kolejiště, včetně rozsáhlé úpravy železničního spodku a odvodnění. V rámci rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v železniční stanici došlo k vybudování dvou nových částečně zastřešených ostrovních nástupišť (místo původních kolejí 2 a 5). Nechybí bezbariérový přístup a podchod včetně jeho prodloužení a vyústění za kolejištěm. Přístup na nástupiště včetně podchodu je zajištěn výtahy pro imobilní cestující.

Co je nového

Co je nového

V tomto listu nejsou žádné novinky.3via, s.r.o. - internetový marketing