Historie společnosti

Společnost H-PRO spol. s r.o. byla založena v prosinci 1997 jako dceřiná společnost firmy Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice. Od založení společnosti do současnosti je hlavní sídlo firmy Ústí nad Labem.

 

V prvních letech činnosti byla společnost fixovaná na mateřskou firmu a plnila zejména servisní činnost pro vlastní realizaci staveb. Postupně společnost získávala více zakázek ze strany Českých drah, SŽDC a soukromých investorů.

 

V současnosti společnost zajišťuje zejména projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravních staveb se specializací na železniční stavby, dále servisní geodetickou činnost a geodetickou činnost v investiční výstavbě.

Společnost je nositelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Hlavním cílem společnosti je poskytovat obchodním partnerů komplexní a kvalitní služby v oblasti zpracování projektových dokumentací všech stupňů, stejně tak i v oblasti geodetických činností.3via, s.r.o. - internetový marketing