Geodetická činnost

 • geodetická činnost v investiční výstavbě
 • geodetická činnost zodpovědného geodeta
 • vytyčování staveb a pozemků
 • účelové mapování
 • zpracování dokumentací skutečného provedení stavby
 • zaměření a zpracování dokumentace kabelových tras
 • zpracování závodových map
 • zpracování vlečkových plánů
 • Základním geodetickým vybavením naší společnosti je geodetický systém Leica s robotickou totální stanicí Leica TS15i a digitálním nivelačním přístrojem Leica DNA 03. Společnost dále disponuje GPS referenční stanicí Leica GS09 GNSS a GPS roverem Leica Viva GNSS (GS15+CS15).

  Zpracování pořízených geodetických dat a výpočetní práce jsou prováděny pomocí programu Groma. Tvorba map ve 2D a  3D dle oborových směrnic pomocí programu Bentley PowerMap s nadstavbou MGEO (výkresy *.dgn), zpracování digitálního modelu terénu (vrstevnice, triangulace, příčné a podélné profily) jsou prováděny v programech Autodesk CIVIL 3D.

   

  Zobrazit referenční akce z oblasti Geodetická činnost  3via, s.r.o. - internetový marketing