Projekční činnost

Naše projekční činnost zpracovává projekty pro:

 • rekonstrukce železničních tratí
 • rekonstrukce zastávek a stanic
 • rekonstrukce mostů a propustků
 • rekonstrukce (novostavby) účelových komunikací, chodníků a cyklostezek
 • rekonstrukce vleček, zpracování vlečkových plánů
 • ve fázích:

 • vyhotovení studie
 • vyhotovení dokumentace pro územní řízení
 • vyhotovení dokumentace pro stavební povolení
 • dopracování projektu pro vyhotovení stavby
 • činnosti spojené s realizací stavby
 • Profesní složení pracovníků stálých a externích nám umožňuje zpracování:

 • železničního svršku
 • železničního spodku
 • zabezpečovacího zařízení
 • sdělovacího zařízení
 • elektrických zařízení
 • pozemních staveb
 • inženýrských sítí
 • statických posouzení
 • geodetických dokumentací
 • cenových kalkulací
 • Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na rychlost a přesnost zpracování projektových dokumentací jsou v naší společnosti kladeny vysoké nároky na technické zázemí a to jak softwarové tak hardwarové. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena profesionálními grafickými stanicemi a potřebným základním softwarem. Vlastní 2D a 3D návrhy jsou prováděny v programech firmy Autodesk (zejména AutoCAD LT a Autodesk Civil 3D) s oborovými nadstavbami RailCad. Dále společnost disponuje softwarem pro předávání digitálních dat TreeINFO.

   

  Nedílnou součástí technického vybavení umožňující prezentaci zhotovených projektů ve formě papírové výkresové dokumentace je kvalitní velkoformátové výstupní zařízení společnosti Canon. Pro potřeby elektronické prezentace návrhů disponuje naše společnost mobilními grafickými stanicemi s projektorem společnosti Hewlett Packard.

   

  Zobrazit referenční akce z oblasti Projekční činnost

   

   

     3via, s.r.o. - internetový marketing