Reference - geodetická činnost

Aktuální reference

TSO 1.TK V ÚSEKU ÚSTÍ N.L. ZÁPAD - ŘEHLOVICE (2.ETAPA)

Zákazník:

Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice

Realizace zakázky:

PROJEKTOVÉ A GEODETICKÉ PRÁCE:

- Zaměření stávajícího stavu km 0,690 – 5,700

- Vypracování jednoduché projektové dokumentace

- směr a výška koleje – specifické požadavky viz. TZ

- sanace spodku včetně odvodnění km 5,375 – 5,700 – podrobnosti viz TZ.

- Vytyčení sanace a odvodnění

- Ověření geodetických značek pro potřeby APK

- Zaměření koleje pro potřeby APK (1x před 1 podbitím, 1x před druhým podbitím 1x po 2 podbití pro povolení zřizování BK.

- 1 x Zaměření koleje po zřízení BK

- DSPS

- GDSPS

- Osazení zajišťovacích značek včetně štítků na trakční stožáry 123 ks

- Dokumentace zajišťovacích značek

 3via, s.r.o. - internetový marketing