Geodetická činnost v investiční výstavbě

TSO 1.TK V ÚSEKU ÚSTÍ N.L. ZÁPAD - ŘEHLOVICE (2.ETAPA) - 2017

Zákazník:

Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

PROJEKTOVÉ A GEODETICKÉ PRÁCE:

- Zaměření stávajícího stavu km 0,690 – 5,700

- Vypracování jednoduché projektové dokumentace

- směr a výška koleje – specifické požadavky viz. TZ

- sanace spodku včetně odvodnění km 5,375 – 5,700 – podrobnosti viz TZ.

- Vytyčení sanace a odvodnění

- Ověření geodetických značek pro potřeby APK

- Zaměření koleje pro potřeby APK (1x před 1 podbitím, 1x před druhým podbitím 1x po 2 podbití pro povolení zřizování BK.

- 1 x Zaměření koleje po zřízení BK

- DSPS

- GDSPS

- Osazení zajišťovacích značek včetně štítků na trakční stožáry 123 ks

- Dokumentace zajišťovacích značek

 

OPRAVA BK v TK 1 A 2 V TÚ KOLÍN - K.HORA - 2017

Zákazník:

SŽDC, s.o. - OŘ Praha

 

Realizace zakázky:

Zaměření dočasných zajišťovacích značek pro potřeby APK, Zaměření koleje pro potřeby APK, Zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby.

 

TRAŤ 503B ÚSTÍ N.L. - STŘEKOV – DĚČÍN VÝCHOD - 2017

Zákazník:

SŽDC, s.o. - SŽG Praha

 

Realizace zakázky:

Zaměření a výpočet souřadnic a výšek provizorních zajišťovacích značek. V souvislosti s prováděním stavby SO 01-0-01 Ústí n.L.-Střekov - Velké Brezno, železniční svršek na trati 503B Ústí n.L.-Střekov – Děčín východ byla zaměřena síť provizorního zajištění prostorové polohy koleje.

OPRAVA TRATI ČÍŽKOVICE (MIMO) - OBRNICE (MIMO) - 2016

Zákazník:

TRAIL Servis a.s., Ústí nad Labem

 

Realizace zakázky:

Vybudování a zaměření bodového pole v jednotlivých úsecích.

Zaměření stávající koleje na trati Čížkovice – Obrnice včetně stanic Třebenice, Podsedice, Třebívlice, Semeč, Libčeves, Sinutec, Bělušice, Skrčín a přilehlého okolí pro potřeby projektu (tzn. včetně mostních objektů, propustků, přejezdů a nástupišť)

 

LSO HRADEC - KADAŇ PŘEDMĚSTÍ - 2016

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Oprava trati.

Vybudování, zaměření, nivelace a výpočet bodového pole. Zaměření stávající stavu v km 22,880 – 26,065 a přilehlého okolí pro potřeby projektu, z vybudovaného bodového pole. Zpracování stávajícího stavu.

Vytyčení hlavních směrových a výškových bodů koleje,

Polohové a výškové zajištění vytyčené osy v terénu:

- hlavní body a body v profilech – zajištění jedním bodem (na kolík)

- sm. upravované výhybky zajištěny 2-ma body (začátek, konec)

- nivelace vytyčených bodů osy koleje,

Vyhotovení tabulky zajišťovacích hodnot a výškových rozdílů v místech příčných řezů a hlavních směrových a výškových bodech.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Včetně projektové dokumentace.

 

TRAŤ 072 LYSÁ N.L. - ÚSTÍ N.L., V ÚSEKU LITOMĚŘICE - ÚSTÍ N.L. STŘEKOV

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice pro SŽDC, s.o.

 

Realizace zakázky:

Geodetická činnost: Měření APK + GDSPS (Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby)

Popis stavby: Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 4,721 km, včetně úpravy bezstykové koleje v regenerovaných úsecích. Na základě provedeného geotechnického průzkumu je navržena v určitých úsecích sanace železničního spodku. V rámci stavby bude regenerováno i odvodnění části trati. Dále stavba obsahuje regeneraci mostních objektů, stavební úpravy na dvou železničních přejezdech a výměnu dotčených stožárů trakčního vedení.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dále dochází k dílčímu zvýšení traťové rychlosti.

 

SO LIPOVÁ U CHEBU - CHEB - 2016

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Zaměření koleje pro potřeby APK, výpočet a zpracování podkladů pro APK, následně pro SŽG.

 

SVP ŽABOKLIKY ŽATEC - ZÁPAD V KM 196,922–197,786 - 2016

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Vypracování geodetické dokumentace:

- Seznam bodů použitých pro zaměření

- Seznam souřadnic a výšek zajišťovacích značek

- Záznam o zajištění koleje

- Výroba a osazení 13 ks nových štítků s parametry na stávající konzolové značky

 

OPRAVA TRAŤOVÉ KOLEJE V ÚSEKU PRAHA VELESLAVÍN - PRAHA RUZYNĚ, SO01 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - 2016

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Předmětem opravy je obnova železničního roštu (kolejnice, pražce), úprava GPK. Výměna stávajících kolejnic tvaru T za S49 E1. Výměna stávajících pražců SB5 s podkladnicemi T5 a rozdělením "e" za nové B03 s rozdělením "u". Zřízení bezstykové koleje v celém úseku obnovy roštu včetně osazení pražcové kotvy.

Geodetické práce:

- Zaměření stávající koleje a přilehlého okolí pro potřeby projektu, z platného bodového pole, zpracování stávajícího stavu.

- Zaměření dočasných zajišťovacích značek pro potřeby APK, zaměření a nivelace umístěných zajišťovacích značek, výpočet a zpracování podkladů pro SŽG.

- Zaměření koleje pro potřeby APK - zaměření vozíkem GL-05. Výpočet a zpracování podkladů pro APK.

- Zpracování geodetické dokumentace skut. provedení stavby.

 

OPRAVA PŘEJEZDU V KM 16,760 TK KLADNO - KRALUPY N/V A VÝHYBKY Č.1 V ŽST BRANDÝSEK - 2016

Zákazníci:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

-Zaměření stávajícího přejezdu v km 16,760 a přilehlého okolí pro potřeby projektu cca 400m, výhybky č.1 a 2 v žst. Brandýsek

- Zpracování stávajícího stavu

- Zaměření dočasných zajišťovacích značek pro potřeby APK - zaměření a nivelace umístěných zajišťovacích značek, výpočet a zpracování podkladů pro SŽG

- Zaměření koleje pro potřeby APK

- Výpočet a zpracování podkladů pro APK a pro SŽG před zřízením BK

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

 

ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI ÚSTÍ n.L. - CHEB - 2015

Zákazník:

SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizovaná zakázka:

Mapový podklad pro projekční práce

 

REKONSTRUKCE ŽST HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ - 2014

Investor:

SŽDC, s. o., Stavební správa západ

Zákazník:

METROPROJEKT Praha, a.s.

Realizace zakázky:

Vypracování části projektové dokumentace - I.6 GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY

 

Geodetické zaměření ŽST. Horažďovice předměstí, traťový úsek Střelské Hoštice – Horažďovice předměstí v km 285,4–km 288,7, traťový úsek Horažďovice předměstí – Horažďovice v km 0,9 – km 2,7, přístupová komunikace k zastávce Jetenovice a některé vybrané objekty v prostoru ŽST. Horažďovice předměstí byly zaměřeno polární metodou ve 3D včetně zaměření terénu v rozsahu zadaném zadavatelem. Rozsah zaměření polohopisu zhruba kopíruje hranici drážního pozemku.

 

ZPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ STAVEB NA OPRAVY PROPUSTKŮ V OBVODU OŘ ÚSTÍ NAD LABEM - 2013

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Praha 1

Realizace zakázky:

Zhotovení geodetického zaměření včetně vyhotovení stávajících stavů 19 ks řešených propustků.

 

OPRAVA PROPUSTKŮ A MOSTŮ V RÁMCI AKCE: ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVEB PRO SMT - 2013

Zadavatel:

SŽDC, s.o., Praha 1

Realizace zakázky:

Zpracování geodetických podkladů - zaměření a výkresy stávajících stavů objektů mostů a propustků.

 • most v km 14,280 se nachází v širé trati v definičním úseku 06 Úpořiny - Ohníč
 • propustek v km 36,445 traťového úseku 0861 Děčín hl.n. – Jedlová
 • most v km 230,427 traťového úseku 0581 Žatec – České Zlatníky
 • propustek v km 25,746 traťového úseku 0831 Libochovice - Vraňany
 • most v km 14,804 se nachází v širé trati v definičním úseku 06 Studánka - Hranice v Čechách
 • propustek v km 0,185 traťového úseku 1181 Rumburk – Sebnitz (DBAG)
 • most v km 1,236 traťového úseku 0642 Děčín hl.n. – Oldřichov u Duchcova
 • most v km 1,869 traťového úseku 0861 Děčín hl.n. – Jedlová
 • most v km 2,089 (objekt J) traťového úseku 0861 Děčín hl.n. – Jedlová
 •  

  REKONSTRUKCE ŽST. HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ - 2012

  Mapový podklad železniční stanice.

   

  Oprava koleje v úseku km 138,603-140,835 Karlov pod Ještědem – Liberec – Horní Růžodol - 2012

   

   

  TSO Bílina_České Zlatníky 2.TK - 2012

   

   

  VÝSTAVBA KOLEJIŠTĚ PRO K54 - 2012

   

   

  OPTIMALIZACE TRATI STŘÍBRO – PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - 2011

  SO 58-38-01 Železniční most v event. Km 398,194

   

  REKONSTRUKCE PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE V ŽST HORNÍ BŘÍZA - 2011

  - SO 01 - Železniční svršek

  - SO 02 - Železniční spodek

  - SO 03 - Železniční přejezd

  - SO 04 - Úprava rampy

  - SO 05 – Úprava NN

  - SO 06 – Ochrana kabelu SŽDC

  - SO 07 – Úprava EOV

  - SO 08 – Přeložky kabelů LB IMMO

  - PS 01 – Úprava zabezpečovacího zařízení

   

  OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU 081 MLÝNY - JEDLOVÁ - 2011

  - SO-31-100 Odstranění naplavenin a oprava tělesa železničního spodku v žst. Mlýny 1. a 2. SK včetně opravy odvodnění

  - SO-31-200 Oprava tělesa žel. spodku v km 32,300-32,400,32,610 a 32,750-32,820

  - SO-31-300 Oprava tělesa žel. spodku v km 33,330-33,380

  - SO-31-400 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 38,600-39,095

  - SO-31-500 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 37,200-37,600

  - SO-31-600 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 39,600-40,100

   

  OPTIMALIZACE TRATI PLANÁ U M.L. – CHEB - 2010

  SO 73-33-02 – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

   

  OPTIMALIZACE TRATI BENEŠOV U PRAHY - STRANČICE - 2010

  SO 96-10-01 – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

   

  PRŮJEZD ŽELEZNIČNÍM UZLEM PRAHA – MODERNIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA LIBEŇ – PRAHA BĚCHOVICE - 2010

  - SO 13-10-01 - ŽST. Praha Libeň, železniční svršek – běchovické zhlaví

  - SO 24-10-01 - ŽST. Praha Libeň, železniční svršek – střední zhlaví

   

  REKONSTRUKCE KOLEJE A VÝHYBEK V žst. ČESKÁ KUBICE - 2009

  - SO 101 – ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK

  - SO 102 – ŽELEZNIČNÍ SPODEK

  - SO 103 - NÁSTUPIŠTĚ

  - SO 104 - MOSTY, PROPUSTKY A ZDI

  - SO 105 - PŘELOŽKA DK

  - SO 106 - POZEMNÍ KOMUNIKACE

  - SO 107 - DEMOLICE

  - SO 108 - BUDOVA TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ

  - SO 109 - TRAFOSTANICE

  - SO 110 - PŘIPOJENÍ TRAFOSTANICE

  - SO 111 - EOV

  - SO 112 - ROZVODY NN A OSVĚTLENÍSO 113

  - SO 114 - ROZVODY NN pro VB

  - SO 116 – KABELOVOD

  - PS 201 - STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

  - PS 202 - ÚPRAVA TZZ DOMAŽLICE - ČESKÁ KUBICE

  - PS 203 - ÚPRAVA TZZ ČESKÁ KUBICE – FURTH IM WALD

  - PS 204 - INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ

  - PS 115 - DŘT

   

  REKONSTRUKCE VÝHYBEK LICHÉ ZHLAVÍ ŽST TRŠNICE - 2009

  - SO 101 – železniční spodek

  - SO 102 – železniční svršek

  - SO 103 – odvodnění

  - SO 104 – železniční přejezd km 231,510

  - SO 105 – úpravy trakčního vedení

  - SO 106 – připojení trafostanice na EOV

  - SO 107 – trafostanice pro EOV

  - SO 108 – doplnění EOV

  - SO 109 – ochrana optického dálkového kabelu

  - SO 110 – úprava kabelů DOÚO

  - SO 111 – úprava KSU

  - SO 112 – úprava propustku v km 231,441

  - SO 113 – úprava osvětlení

  - PS 201 – úpravy zabezpečovacího zařízení

   

  REKONSTRUKCE VÝHYBEK Č. 6 -11 ŽST ČÍŽKOVICE - 2008

  - Železniční svršek na trati Lovosice - Louny km 3,967 - km 4,553

   

  KOMUNIKACE U D11 – MUS A.S. - 2007

  - SO 01 - Komunikace

   

  ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI TRATI PLZEŇ – ČESKÁ KUBICE – 2006

  - SO 102 Staňkov – Osvračín, železniční svršek

   

  Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem – 2006

  - SO 8202 Osobní nádraží, žel. most km 516,716 Bílina, Ulice Přístaviště

  - SO 8205 Osobní nádraží, železniční most km 516,951, Osobní podchod na nástupiště

  - SO 8209 Osobní nádraží, železniční most, km 517,085, Nájezd na most E. Beneše

  - SO 8218 Osobní nádraží, úpravy opěrné zdi pro základy stožárů TV, km 517,282 - 517,940

   

  REKONSTRUKCE 1.TRAŤOVÉ KOLEJE ÚSTÍ STŘEKOV - BOLETICE NAD LABEM – 2006

  - SO 01 železniční svršek

  - SO 02 železniční spodek

  - SO 03 odvodnění

  - SO 04 přejezdy

  - SO 05 mosty a propustky

  - SO 06 úpravy trakčního vedení

   

  REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU V km 181,610-186,329 TRATI RASPENAVA - FRÝDLANT VČECHÁCH – 2006

  - SO 01 železniční spodek

  - SO 02 železniční svršek

   

  ELEKTRIZACE TRATI KADAŇ - KARLOVY VARY – 2005

  - SO 07-21-01 žst. Stráž n.O., železniční svršek

  - SO 07-31-01 žst. Stráž n.O., železniční spodek

  - SO 08-21-01 Stráž n.O. - Vojkovice, železniční svršek

  - SO 05-21-01 žst.Pernštejn, železniční svršek

  - SO 06-21-01 Pernštejn - Stráž n.O., železniční svršek

   

  Optimalizace trati Praha Bubeneč - Kralupy n. Vlt, 2. část – 2003

  • SO 3101 Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy, železniční spodek (kolej č.1)
  • SO 3102 Praha Bubeneč - Roztoky u Prahy, železniční svršek (kolej č.1)

  Modernizace trati Hrobce vč. – Lovosice vč. - 2003

  • SO 3506 ŽST Lovosice, děčínské zhlaví osob. nádraží, žel. svršek
  • SO 3510 ŽST Lovosice, pražské zhlaví, žel. svršek

  Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Děčín vč. AB – 2002

  • SO 1301 Povrly – Dobkovice, železniční svršek (kolej č.1)
  • SO 1302 Povrly – Dobkovice, železniční spodek (kolej č.1)
  • SO 1302 Povrly – Dobkovice, železniční spodek, Odvodnění
  • SO 1311 Zastávka Povrly – Roztoky, Rekonstrukce nástupišť
  • SO 1264 ŽST Povrly, železniční přejezd vkm 526.819
  • SO 1361 Železniční přejezd vkm 529.177
  • SO 1461 Železniční přejezd vkm 532.893

  OPTIMALIZACE TRATI PRAHA BUBENEČ – KRALUPY n. VLTAVOU – 2002

  • SO 325 – žst. ROZTOKY u PRAHY, železniční svršek

  MODERNIZACE TRATI KRALUPY N/VLT. – VRAŇANY km 440.500 – 441.800 – 2001

  MODERNIZACE TRATI VRAŇANY – HNĚVICE – 2000

  MODERNIZACE TRATI POŘÍČANY – KOLÍN ZAJIŠTĚNÍ GPK KOLEJE č. 1 VÚSEKU KOLÍN – VELIM METODOU DLOUHÝCH TĚTIV – 1999  3via, s.r.o. - internetový marketing