H-PRO VYPROJEKTUJE REKONSTRUKCI FANTOVY BUDOVY

ČLÁNEK Z HROCHNOVIN O NÁS:

 

Postupná rekonstrukce zchátralého hlavního nádraží v Praze, která začala již před několika lety, bude pokračovat opravou dominanty, historické Fantovy budovy.

 

V současné době probíhá v rámci rekonstrukce hlavního nádraží oprava přes sto let starého zastřešení nástupišť. Tato část rekonstrukce má být hotová do konce tohoto roku. A na řadu pak přijde rekonstrukce secesní budovy, která byla postavena v letech 1901–1909 podle vítězného návrhu Josefa Fanty. Budova je dnes uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Správa železniční dopravní cesty, která je nyní po převodu nádraží a souvisejícího majetku od Českých drah majitelem budovy, vypsala veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, která má určit způsob a rozsah rekonstrukce Fantovy budovy. Zhotovitelem dokumentace se stala společnost H-PRO spol. s r.o., dceřiná společnost firmy Chládek & Tintěra. O podrobnostech zakázky jsme hovořili s ředitelem společnosti H-PRO Luďkem Karešem.

 

Kdy začnete a kdy má být projekt hotový?

Začneme ihned po podpisu posledního smluvního dokumentu. Projekt pak budeme mít hotový do osmi měsíců.

 

Co bude hlavním rysem projektu?

Oprava vnějšího pláště budovy, kam spadají také výplně otvorů, klempířské práce, výměny stávajících hromosvodů, dále pak zastřešení včetně nosné části a úpravy a opravy veřejných ploch v majetku objednatele.

 

Některé opravy ale již byly provedeny, že?

Objekt Fantovy budovy byl částečně zrekonstruován v roce 2016. Opravena je fasáda střední části budovy, dále došlo k restaurování markýzy hlavního vstupu, také obou balkónových zábradlí a prosklených kopulí na středových věžích, spolu s opravou věžních hodin.

 

Budete dodávat kromě projektu také inženýrskou činnost?

Náplní naší práce bude i zajištění vydání stavebního povolení a inženýrská činnost související s vypracováním projektové dokumentace.

 

Není to pro H-PRO tak trochu něco z jiného soudku?

Ano, to je, ale pořád je nutné hledat nové oblasti, ve kterých bychom mohli působit a kde bychom se mohli dále rozvíjet.

 

Kolik lidí se projektování ujme?

Uvažujeme s pětičlenným projektovým týmem, který by měl zajistit přípravu projektové dokumentace.

 

Co bude na celém projektu podle vás nejnáročnější?

Vedle pořízení pasportu budovy nutného pro projektové práce vidím jako nejnáročnější jednání s orgány státní správy. Každopádně práci na projektu vidím jako příležitost rozšířit rozsah služeb poskytovaných naší společností a budeme dělat všechno pro to, abychom dokázali, že jsme nejen správným partnerem SŽDC pro kolejové stavby, ale i komplexním partnerem pro údržbu a stavbu dopravních staveb jako celku.

 3via, s.r.o. - internetový marketing