Vybraná projekční činnost v roce 2004

REKONSTRUKCE KOLEJÍ č. 55,57 A 59,61 VČETNĚ SANACE ŽELEZNIČNÍHO SPODKU žst. ÚSTÍ N.L.-ZÁPAD

Zákazník:

ČD DDC, SDC Ústí nad Labem

 

Realizovaná zakázka:

Rekonstrukce koleje č. 55.57.59 a 61 žst. Ústí n.L. – západ PD

 

REKONSTRUKCE VÝHYBEK CHOMUTOV SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ

Zákazník:

ČD DDC, SS Praha

 

Realizovaná zakázka:

Rekonstrukce výhybek a kolejí žst. Chomutov-seřaďovací nádraží PD

 

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU V ÚSEKU RAŽICE - ČEJETICE NA TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ

Zákazník:

SŽDC s.o., , SS Plzeň

 

Realizovaná zakázka:

Rekonstrukce 6000 m koleje, 7 žel. přejezdů, 10 propustků, 3 mostní objekty, PHS

 3via, s.r.o. - internetový marketing