Vybraná projekční činnost v roce 2010

ODSTRANĚNÍ NÁSLEDKŮ PO POVODNÍCH V SRPNU 2010

Zákazník:

SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizované zakázky:

Předmětem zakázky byl projekt rekostrukce železničního svršku a spodku zničeného při bleskových povodních v srpnu 2010.

 

Seznam realizovaných staveb:

OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU 081 ČESKÁ KAMENICE - MLÝNY

 

- SO-31-100 Odstranění naplavenin a oprava žel. přejezdu v km 25,604, zpevnění tělesa násypu v km 25,905-25,955 a oprava lokálního sesuvu v km 27,170 a 27,320

- SO-31-200 Oprava tělesa žel. spodku v km 28,400-28,650

- SO-31-300 Oprava tělesa žel. spodku v km 28,690-28,720

- SO-31-400 Oprava tělesa železničního spodku v km 30,850-30,960

- SO-31-500 Oprava tělesa železničního spodku v km 26,300-26,600

- SO-31-600 Oprava tělesa železničního spodku v km 28,150-28,400

 

OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU 081 MLÝNY-JEDLOVÁ

 

- SO-31-100 Odstranění naplavenin a oprava tělesa železničního spodku v žst. Mlýny 1. a 2. SK včetně opravy odvodnění

- SO-31-200 Oprava tělesa žel. spodku v km 32,300-32,400,32,610 a 32,750-32,820

- SO-31-300 Oprava tělesa žel. spodku v km 33,330-33,380

- SO-31-400 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 38,600-39,095

- SO-31-500 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 37,200-37,600

- SO-31-600 Oprava tělesa železničního spodku a odvodnění v km 39,600-40,100

 

OPRAVA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU 081 Děčín východ – Benešov n. Pl.

- SO-31-102 Železniční spodek v km 4,300 - 4,650

- SO-31-103 Zárubní zeď km 4,535 - 4,600

- SO-31-202 Železniční spodek v km 6,000 - 6,500

- SO-31-302 Železniční spodek v km 7,350-7,485

- SO-31-401 Železniční svršek v km 8,920 - 9,140

- SO-31-402 Železniční spodek v km 8,920 - 9,140

- SO-31-403 Nástupiště

- SO-31-404 Zárubní zeď km 8,940 - 9,005

- SO-31-405 Zárubní zeď km 9,038 - 9,080

- SO-31-406 Opěrná zídka

- SO-31-502 Železniční spodek v km 10,900 - 11,100

- SO-31-601 Železniční svršek v km 11,900 - 12,090

 

OBNOVENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI TRATI LIBEREC-HRÁDEK NAD NISOU

- Rekonstrukce železničního svršku a spodku v km 7,624 - km 7,800

 

REKONSTRUKCE STANIČNÍCH KOLEJÍ A VÝHYBEK V ŽST. STRAKONICE

Zákazník:

SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň

 

Realizovaná zakázka:

Celková rekonstrukce železničního spodku, svršku, nástupišť a dalších stavebních objektů železniční stanice.

Projektová dokumentace vyhotovena v rámci sdružení s f. SUDOP Praha

 

OPRAVY MOSTNÍCH OBJEKTŮ V TÚ 0861 DĚČÍN - JEDLOVÁ POŠKOZENÝCH PŘI POVODNI V ROCE 2010

Zákazník:

SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizovaná zakázka:

Předmětem zakázek byl projekt opravy jednotlivých propustků a mostů, zejména zděné konstrukce, sanace zdiva a trasy odvodnění poškozených bleskovou povodní v srpnu 2010

 

Seznam realizovaných objektů:

- MOST km 27,987

- MOST km 29,515

- MOST km 30,181

- MOST km 36,551

- PROPUSTEK km 4,932

- PROPUSTEK km 5,953

- PROPUSTEK km 6,585

- PROPUSTEK km 9,140

- PROPUSTEK km 38,201

- PROPUSTEK km 38,234

 

OPRAVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A ÚPRAVA GPK

Zákazník:

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., Litoměřice

 

Realizovaná zakázka:

Projektové práce - návrh směrových a sklonových poměrů GPK včetně pročištění kolejového lože.

 

Seznam realizovaných objektů:

- TSO KOLEJE LENEŠICE - BŘVANY km 102,850 – 104,630

- TSOV ŽST. BÍLINA – OLDŘICHOVSKÉ ZHLAVÍ

- TSO MILOSTÍN - SÁDEK U ŽATCE km 72,170 - 74,100

- TSO LOVOSICE - LIBOCHOVICE km 1,800 - 3,950

- TSO LOVOSICE - LIBOCHOVICE km 9,389 - 9,816

- TSO TÝNEC - JÍLOVÉ km 14,452 - 17,140

 

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Zákazník:

SŽDC, s.o. Stavební správa Plzeň

 

Realizovaná zakázka:

Projekt stavby - rekonstrukce přejezdové konstrukce, žel. svršku a spodku, odvodnění, komunikace v místě přejezdu.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Rekonstrukce přejezdu v km 22,736 trati H. Brod - Pardubice - Rosice n/L

- Rekonstrukce přejezdu v km 23,428 trati H. Brod - Pardubice - Rosice n/L

- Rekonstrukce přejezdu v km 24,240 trati H. Brod - Pardubice - Rosice n/L

 

REKONSTRUKCE MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Zákazník:

převážně f. Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizovaná zakázka:

Směrové a výškové řešení koleje v prostoru rekonstruovaných mostních objektů včetně návrhu opracování měněných mostnic na konstrukci.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice - Rokytnice n. J.

- Oprava mostu v km 45,385 na trati Blatná - Potůčky

- Oprava mostů v km 432,075 a km 457,437 trati Všetaty – Děčín Prostřední Žleb

 

OPRAVY PROPUSTKŮ A MOSTŮ

Zákazník:

převážně SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizovaná zakázka:

Předmětem zakázek byl projekt opravy jednotlivých propustků a mostů, zejména zděné konstrukce, sanace zdiva a trasy odvodnění.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Oprava propustku v km 103,651 traťového úseku 0693 Podlešín - Obrnice

- Oprava propustků v km 214,276 a v km 227,575 traťového úseku 0581 Žatec – České Zlatníky

- Oprava propustku v km 138,412 traťového úseku 0703 Louka u Litvínova - Dubí

- Oprava propustku v km 11,127 traťového úseku 0861 Děčín hl.n. - Jedlová

- Oprava propustků v km 22,944, v km 23,555 a v km 24,318 traťového úseku 1181 Rumburk - Sebnitz

 3via, s.r.o. - internetový marketing