Vybraná projekční činnost v roce 2017

TSO 1.TK V ÚSEKU ÚSTÍ N.L. ZÁPAD - ŘEHLOVICE (2.ETAPA)

Zákazník:

Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

PROJEKTOVÉ A GEODETICKÉ PRÁCE:

- Zaměření stávajícího stavu km 0,690 – 5,700

- Vypracování jednoduché projektové dokumentace

- směr a výška koleje – specifické požadavky viz. TZ

- sanace spodku včetně odvodnění km 5,375 – 5,700 – podrobnosti viz TZ.

- Vytyčení sanace a odvodnění

- Ověření geodetických značek pro potřeby APK

- Zaměření koleje pro potřeby APK (1x před 1 podbitím, 1x před druhým podbitím 1x po 2 podbití pro povolení zřizování BK.

- 1 x Zaměření koleje po zřízení BK

- DSPS

- GDSPS

- Osazení zajišťovacích značek včetně štítků na trakční stožáry 123 ks

- Dokumentace zajišťovacích značek

 

 

OPRAVA VÝHYBEK Č. 1,2,3 V ŽST POČERADY

Zákazník:

Vršanská uhelná a.s.

 

Realizace zakázky:

Předmětem projektové dokumentace je těžká střední oprava výhybek č. 1, 2, 3 na vlečce v ŽST Počerady. Projekt obsahuje směrový a výškový návrh nivelety koleje. Oprava zahrnuje výměnu dřevěných vyhnilých pražců, výměnu nevyhovujícího (zamourovaného, zatravněného a blátivého) kolejového lože, výměnu poškozeného upevnění.

Součástí je návrh rozpočtu opravy výhybek.

 

MODERNIZACE PŘEKLADIŠTĚ ČERNÁ ZA BORY

Zákazník:

Raeder & Falge spol.s.r.o, Lovosice

 

Realizace zakázky:

Rekonstrukce železniční vlečky - Kolej č. 20 slouží pro nakládání a vykládání vozů, z toho důvodu je kolej v přímé vodorovná. Kolej je směrově i výškově vyrovnána do stávajícího stavu. V úseku od km 0,539289 - 0,854964 bude nový železniční svršek. Byla navržena sanace pražcového podloží od km 0,627 739 - 0,760255. V celém úseku bude nové zapuštěné kolejové lože s podílem nového materiálu. Budou zřízeny nové oboustranné drážní stezky.

 3via, s.r.o. - internetový marketing