Vybraná projekční činnost v roce 2015

REKONSTRUKCE ZPEVNĚNÍ PLOCHY V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V PARDUBICÍCH

Zákazník:

Raeder & Falge spol.s.r.o, Lovosice

 

Realizace zakázky:

- SO 651 Rekonstrukce železniční vlečky

- SO 652 Rekonstrukce železničního přejezdu

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je vybudování nové skladovací a

manipulační plochy pro přepravní kontejnery v průmyslovém areálu na předměstí Pardubic (mezi

obcemi Černá za Bory a Drozdice). Projekt obsahuje vybudování zpevněné plochy SO 101 o rozměrech

1085m2, 5530m2 a 1125m2 na pozemcích investora České Přístavy a. s. Součástí stavby bude

vyrovnání stávající kolejové vlečky společnosti T-PORT a.s., která slouží pro nakládání a vykládání

vozů. Úpravu vlečky řeší objekt SO 651. První dvě skladovací plochy budou spojeny novým

železničním přejezdem přes vlečku, který řeší SO 652. Přejezd bude dlouhý 41,35 m a jeho šířka 14 m.

Bude zřízeno nové osvětlení celé manipulační a skladovací plochy.

 

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH V ÚSEKU ROKYCANY - NEZVĚSTICE

Zákazník:

SŽDC s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ

 

Realizovaná zakázka:

- Zpracování přípravné dokumentace včetně investičního záměru.

Rekonstrukce přejezdových konstrukcí. Navržené řešení těchto stavebních objektů spočívá v rekonstrukci žel. spodku, žel. svršku, v rekonstrukci místní komunikace v místě přejezdu a ve směrových a výškových úpravách GPK koleje dle zadání a požadavků investora.

 

- Výstavba PZS v km 0,895 a 1,014

- Výstavba PZS v km 1,824 a 2,344

- Výstavba PZS v km 2,671 a 3,107

- Výstavba PZS v km 4,370 a 5,010

- Výstavba PZS v km 5,179 a 5,214

- Výstavba PZS v km 5,418, 6,266 a 6,901

- Výstavba PZS v km 9,010

- Výstavba PZS v km 12,060, 12,510 a 12,706

 

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI LUŽNÁ U RAKOVNÍKA - CHOMUTOV, V ÚSEKU ŽATEC - CHOMUTOV

Zákazník:

SUDOP PRAHA a.s.

SŽDC, s.o.

 

Realizovaná zakázka:

Projekt stavby - odstranění propadu rychlosti trati od km 101,978 do km 124,299 na trati Lužná u Rakovníka - Chomutov, výměna svršku ve vybraných kolejích a úsecích, obnova odvodnění, obnova úrovňových nástupišť v ŽST Žatec, Hořetice a Březno u Chomutova, obnova zhlaví těchto stanic a zřízení staničního zabezpečovacího zařízení.

Součástí stavby je obnova 10 ks přejezdů, 9ks mostních objektů a 23 ks stávajících propustků.

REVITALIZACE TRATI K. VARY DOLNÍ NÁDRAŽÍ - JOHANNGEORGESTADT

Zákazník:

SŽDC s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ

 

Realizovaná zakázka:

- H-PRO jako účastník sdružení s f. SUDOP PRAHA a.s.

Projekt stavby - kompletní rekonstrukce železničního spodku a železničního svršku, nástupišť, mostů a propustků.3via, s.r.o. - internetový marketing