Vybraná projekční činnost v roce 2014

ZÁMĚR PROJEKTU STAVBY BALKOVA LHOTA - PÍSEK

Zákazník:

SŽDC s.o., STAVEBNÍ SPRÁVA PLZEŇ

 

Realizovaná zakázka:

Zpracování záměru projektu - Odstranění propadu rychlosti na trati Tábor - Ražice, v úseku Tábor (mimo) - Písek (mimo). Místo realizace - jednokolejná trať Tábor - Ražice.

Stavební činnosti pro regeneraci železniční infrastruktury a odstranění stávajících propadů rychlostí. Výměna stávajících kolejnic, pražců a štěrkového lože ve stanovených úsecích. Obnovení funkce části stávajících příkopů. Regenerace nevyhovujícího stavu nástupišť, propustků a mostů v úseku stanovených k výměně železničního svršku.

Úprava GPK v úseku Tábor - Balkova Lhota, úprava rychlosti do 80 km/h a úprava rychlosti v úseku Záhoří - Písek ze 65 km/h na 70 km/h.

 

REVITALIZACE TRATI LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA

Zákazník:

IKP Consulting Engineers, s.r.o., Praha

 

Realizovaná zakázka:

Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 13-ti železničních přejezdů.

Stávající konstrukce jsou nahrazeny novou, rozebíratelnou konstrukcí. Komunikace u přejezdů byla upravena, u některých přejezdů byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku pro navázání na GPK.

 

ODSTRANĚNÍ PROPADU TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU KANÍN - PŘEVÝŠOV

Zákazník:

SŽDC s.o., OŘ Hradec Králové

 

Realizovaná zakázka:

Zpracování projektu stavby pro stavební povolení a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Účel stavby: provedení činností, které jsou potřebné k opravě železniční infrastruktury v celém traťovém úseku. Stávající stav byl nevyhovující a daleko za hranicí své životnosti.

Prováděné práce:

 • sanace železničního spodku, včetně rozsáhlého pročištění příkopů a obnovení funkcí tak, aby se zamezilo poruchám GPK a následným pomalým jízdám
 • Oprava nevyhovujícího stavu nástupišť a umělých staveb (propustků a mostů)
 • Úprava bezstykové koleje, výměna zajišťovacích značek a výměna výstroje dráhy
 • V celém úseku bylo provedeno strojní čištění kolejového lože, odstranění křovin z příkopů a přilehlých svahů, dosypání a úprava drážních stezek.
 • + další potřebné práce
 •  

  ZPRACOVÁNÍ PS PRO SMT

  Zákazník:

  SŽDC, s.o., OŘ Ústí nad Labem

   

  Realizace zakázky:

  Zpracování projektové dokumentace stavby pro opravu propustků a mostů.

 • Propustek v km 197,029 traťového úseku č. 0112 Chomutov os.n. - Cheb (objekt I)
 • Propustek v km 73,926 traťového úseku č. 1101 Bakov n.J. - Jiříkov (objekt II)
 • Propustek v km 83,165 traťového úseku č. 1101 Bakov n.J. - Jiříkov (objekt III)
 • Propustek v km 5,504 traťového úseku č. 0861 Děčín hl.n. - Jedlová (objekt IV)
 • Propustek v km 5,726 traťového úseku č. 0861 Děčín hl.n. - Jedlová (objekt V)
 • Propustek v km 6,204 traťového úseku č. 0861 Děčín hl.n. - Jedlová (objekt VI)
 • Propustek v km 10,047 traťového úseku č. 0861 Děčín hl.n. - Jedlová (objekt VII)
 • Most v km 215,615 traťového úseku č. 0581 Žatec - odb. České Zlatníky (objekt VIII)
 • Most v km 13,171 traťového úseku č. 1152 Varnsdorf - státní hranice SRN (objekt IX)
 • Most v km 11,412 traťového úseku č. 1151 Rybniště - státní hranice SRN (objekt X)
 • Most v km 204,200 traťového úseku č. 0581 Žatec - odb. České Zlatníky (objekt XI)
 •  

  ZŘÍZENÍ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY CHÝNĚ JIH

  Zákazník:

  SŽDC s.o., Praha

   

  Realizovaná zakázka:

  Projekt stavby - Zřízení nové železniční zastávky včetně přístupů na nástupiště.

     3via, s.r.o. - internetový marketing