Vybraná projekční činnost v roce 2011

OPRAVY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A ÚPRAVA GPK

Zákazníci:

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s., Litoměřice

SŽDC, s.o. - SDC Karlovy Vary

ČEZ, a.s. ELEKTRÁRNY TUŠIMICE

 

Realizované zakázky:

Projektové práce - návrh směrových a sklonových poměrů GPK, popř. včetně pročištění kolejového lože.

 

Seznam realizovaných objektů:

- OPRAVA GPK V ŽST PLZEŇ - kolej 19

- TSO - SVP, SVK, SČ V km 27,700-28,665 a SVP, SČ, BK V km 29,785-30,393 v úseku Poutnouv - Bečov n. Teplou

- TSO - SVP, SVK, SČ, BK V km 173,150 - 175,100, úsek Vroutek - Podbořany

- OPRAVA KOLEJE Č.10 - ELEKTRÁRNA TUŠIMICE II

- VÝSTAVBA PZS V km 79,428 S ÚPRAVOU SZZ V ŽST. ZAHRÁDKY U ČESKÉ LÍPY TRATI LOVOSICE-Č. LÍPA

- TSO 2. TK KADAŇ – KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

 

ZŘÍZENÍ ŽEL. ZASTÁVEK V HOSTIVICI, CHÝNI, RUDNÉ A JINOČANECH

Zákazník:

SŽDC, s.o. Praha

 

Realizovaná zakázka:

Účelová funkce stavby spočívá ve zřízení 6-ti nových železničních zastávek s bezbariérovým přístupem na nástupiště a s napojením na stávající dopravní infrastrukturu.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Zastávka 01 - Hostivice – Sadová

- Zastávka 02 - Hostivice – U hřbitova

- Zastávka 03 - Chýně – Jih

- Zastávka 04 - Chýně

- Zastávka 05 - Jinočany

- Zastávka 06 - Rudná - zastávka

 

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST

Zákazník:

Lesy České Republiky, s. p.

 

Realizovaná zakázka:

Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Žatec a Louny

 

Seznam realizovaných objektů:

- LC KAMENITÁ – REKONSTRUKCE

- LC SVÁŽNICE ZA DOLEJŠEM – REKONSTRUKCE

 

REKONSTRUKCE MOSTNÍCH KONSTRUKCÍ

Zákazníci:

převážně f. Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizovaná zakázka:

Směrové a výškové řešení koleje v prostoru rekonstruovaných mostních objektů včetně návrhu opracování měněných mostnic na konstrukci.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Oprava mostu v km 81,580, TÚ 0693 - Podlešín - Obrnice

 

OPRAVY PROPUSTKŮ A MOSTŮ

Zákazník:

převážně SŽDC, s.o., SDC Ústí nad Labem

 

Realizované zakázky:

Předmětem zakázek byl projekt opravy jednotlivých propustků a mostů, zejména zděné konstrukce, sanace zdiva a trasy odvodnění.

 

Seznam realizovaných objektů:

- Oprava propustku v km 27,093 TÚ 0861 DĚČÍN HL. N. - JEDLOVÁ

 

CYKLOSTEZKA TUCHLOVICE - SRBY (VLEČKA)

Zákazník:

Obec Tuchlovice

 

Realizovaná zakázka:

Předmětem zakázky byl projekt cyklostezky vedené převážně po tělese bývalé železniční vlečky v obci Tuchlovice s napojením na stávající cyklostezky a cyklotrasy

 

VÝSTAVBA KOLEJIŠTĚ PRO K54

Zákazník:

Vršanská uhelná a.s.

 

Realizovaná zakázka:

Podnětem pro provedení stavby jsou těžební plány investora, pro jejichž realizaci je nutná výstavba nové tratě, zčásti tratě pohyblivého charakteru.

 

SNESENÍ KOLEJIŠTĚ DKV PLZEŇ – PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY DOLNÍ NÁDRAŽÍ

Zákazník:

ČESKÉ DRÁHY, a.s. – DKV PLZEŇ

 

Realizovaná zakázka:

Projektové dokumentace řeší snesení kolejového roštu v nevyužívaném depu kolejových vozidel ve stanici Karlovy Vary – dolní nádraží.

 3via, s.r.o. - internetový marketing