Zaměření a zpracování dokumentace kabelových tras

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD EL. ZAŘÍZENÍ U SEE H.K. 2015 - 2015

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Zaměření skutečného provedení elektrické přípojky v

žst. Liberec, venkovního osvětlení a elektrické přípojky v žst. Jestřebí, km cca 35,020 – 35,170 a venkovního osvětlení a elektrické přípojky v žst. Chrastava – Andělská Hora, km cca 8,520 – 8,620 dle specifikací objednatele a vyhotovení geodetické části DSPS těchto vedení.

 

O161 OPRAVA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V ZAST. JIŘICE - 2015

Zákazník:

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice

 

Realizace zakázky:

Zaměření skutečného provedení opravy kabelů venkovního osvětlení v zast. Jiřice v km cca 11,4 dle specifikací objednatele a vyhotovení geodetické části DSPS

 

ZVÝŠENÍ RYCHLOSTI PLZEŇ - ČESKÁ KUBICE – 2006

- PS 101 rekonstrukce PZS v přejezdu v km 150,637

- PS 102 rekonstrukce PZS v přejezdu v km 153,067

- PS 103 rekonstrukce PZS v přejezdu v km 155,006

- PS 104.1 překládky kabelů-sdělovací kabely

- PS 104.2 překládky kabelů-zabezpečovací kabely

- PS 104.3 přeložka kabelů-úprav zabezpečovacího zařízení

ZAMĚŘENÍ KABELOVÝCH TRAS V ŽST. MĚŠICE U PRAHY

- Zaměření nově zbudovaných kabelových tras na území žst. Měšice u Prahy a trasu do zast. Zlonín.

 

REKONSTRUKCE PZS HOSTOMICE V km 20,852 TRAŤ HORNÍ SVĚTEC - 2003

REKONSTRUKCE PZS V km 0.767 TRATI PRAHA BUBNY – CHOMUTOV – 2000

VÝSTAVBA TZZ A PZZ Višňová – Zawidów v km 195,4 – 200,1 – 19993via, s.r.o. - internetový marketing