Vítejte na stránkách společnosti H-PRO spol. s r.o.,

specializujeme se zejména na projektovou a inženýrskou činnost v oblasti dopravních staveb konkrétně na stavby železniční, dále servisní geodetickou činnost a geodetickou činnost v investiční výstavbě.

Připravili jsme pro Vás přehled aktuálních referencí a novinek:


Oprava přejezdu v km 16,760 TK Kladno - Kralupy n.V. a výhybky č.1 v žst. Brandýsek

Zadavatel: SŽDC s.o., Oblastní ředitelství Praha

 

Realizace zakázky:

Na přejezdu v km 16,745, v traťové koleji č. 1 traťového úseku mezi žst. Brandýsek a žst. Otvovice nahrazení poškozených dřevěných pražců a kolejového lože materiálem novým, zajištění dostatečného odvodnění úrovňového přejezdu a zajištění dostatečných rozhledových poměrů na přejezdu odtěžením překážejícího materiálu vedle přilehlé koleje s uložením na skládku.

Základní požadované práce na opravě výhybky č.1 v žst. Brandýsek spočívají v odstranění jednotlivých závad železničního svršku, s důrazem na výměnu poškozených dřevěných výhybkových pražců, znečistěného kolejového lože, vytvoření bezstykové koleje a s uvedením do normového stavu.

Vypracování „projektu osy koleje“ pro uskutečnění úprav geometrických parametrů kolejí a výhybek (prostorové polohy koleje). Vypracování dokumentace k zajišťovacím značkám, k železničnímu bodovému poli. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

 


Co je nového

Co je nového

1. Řádná valná hromada se bude konat 21.6. 2016

Dne 21.6. 2016 od 9:00 hod se bude konat řádná valná hromada na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

» více o Řádná valná hromada se bude konat 21.6. 20163via, s.r.o. - internetový marketing